Soup Miso rong biển

Soup Miso rong biển

15,000₫

Mô tả

1 chén
Xem thêm + Rút gọn -

Sản phẩm liên quan

 Soup Miso rong biển